จุดแข่งขันและกำหนดการ

โปรแกรมการแข่งขัน

  รอบคัดเลือก 120 กม. (ตุลาคม 2566) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
  จุดที่ 1 ระยะทาง 245 กม. วันพฤหัสบดี  ที่ 7 ธันวาคม 2566 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
  จุดที่ 2 ระยะทาง 280 กม. วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
  จุดที่ 3 ระยะทาง 330 กม. วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
  จุดที่ 4 ระยะทาง 430 กม. วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
  พัทยา กรังปรีซ์ ระยะทาง 530 กม. วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
  พระธาตุพนมเรซ ระยะทาง 600 กม. วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567  อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

* จับนก (Basket Bird) ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการแข่งขัน
**พัทยา กรังปรีซ์ ระยะทาง 530 กม. รับรองผลการแข่งขันโดย FCI Racing Pigeons Grand Prix

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer