กำหนดการแข่งขัน

โปรแกรมการแข่งขัน

  รอบคัดเลือก 120 กม. (ตุลาคม 2567)  
  จุดที่ 1 ระยะทาง 245 กม. วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2567  
  จุดที่ 2 ระยะทาง 280 กม. วันอังคาร ที่ 10 ธันวาคม 2567  
  จุดที่ 3 ระยะทาง 330 กม. วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2567  
  จุดที่ 4 ระยะทาง 430 กม. วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2567  
  พัทยากรังปรีซ์ ระยะทาง 530 กม. วันเสาร์ ที่ 4 มกราคม 2568  
  พระธาตุพนมเรซ ระยะทาง 600 กม. วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2568   

* จับนก (Basket Bird) ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันแข่งขัน
* ระยะทาง 430 กม. รับรองผลการแข่งขันโดย FCI Racing Pigeons Grand Prix

** นกที่ผ่านการแข่งขันพัทยากรังปรีซ์ 530 กม. อันดับ 501 เป็นต้นไป และไม่เข้าเงื่อนไขการประมูล จะต้องเข้าร่วมแข่งขันพระธาตุพนมเรซ 600 กม. ทุกตัว
** นกที่เข้าเงื่อนไขการประมูล ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน 600 กม. แต่จะได้รับเงินค่าสมัครของนกตัวนั้นๆ คืน ตัวละ 1,000 บาท

 

 

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer