จุดแข่งขันและกำหนดการ

โปรแกรมการแข่งขัน

  รอบคัดเลือก 120 กม. (พฤศจิกายน 2564)  อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
  จุดที่ 1 ระยะทาง 245 กม. วันพฤหัสบดี  ที่ 8 ธันวาคม 2565 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
  จุดที่ 2 ระยะทาง 280 กม. วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
  จุดที่ 3 ระยะทาง 330 กม. วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
  จุดที่ 4 ระยะทาง 430 กม. วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
  รอบสุดท้าย ระยะทาง 530 กม. วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

* จับนก (Basket Bird) ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการแข่งขัน
** จุดสุดท้าย ระยะทาง 530 กม. รับรองผลการแข่งขันโดย FCI Racing Pigeons Grand Prix

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer