เงินรางวัล

พัทยา กรังปรีซ์  ระยะทาง 530 กม. 

อันดับ รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล (บาท)
1 ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร  1 7,000,000
2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร  1 2,500,000
3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร  1 1,250,000
4 - 10 ประกาศนียบัตร  7 480,000
11 - 50 ประกาศนียบัตร  40 160,000
51 - 250 ประกาศนียบัตร  200 80,000
251 - 500 ประกาศนียบัตร  250 40,000
    500  

 

พระธาตุพนมเรซ ระยะทาง 600 กม. 

อันดับ รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล (บาท)
1 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร   1 2,000,000
2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร   1 1,000,000
3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร   1 300,000
4 - 10 ประกาศนียบัตร   7 40,000
11-150 ประกาศนียบัตร  140 20,000
    150  

การแข่งขัน จุดที่ 4 ระยะทาง 430 กม. *รับรองผลโดย FCI Racing Pigeons Grand Prix

อันดับ รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล (บาท)
1 ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร   1 400,000
2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร   1 200,000
3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร   1 100,000
4 - 100 ประกาศนียบัตร  97 20,000
    100  

การแข่งขัน จุดที่ 3 ระยะทาง 330 กม. 

อันดับ รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล (บาท)
1 ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร   1 250,000
2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร   1 150,000
3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร   1 80,000
4 - 100 ประกาศนียบัตร  97 15,000
    100  

การแข่งขัน จุดที่ 2 ระยะทาง 280 กม.

อันดับ รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล (บาท)
1 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 100,000
2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 60,000
3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 40,000
    3  

การแข่งขัน จุดที่ 1 ระยะทาง 245 กม.

อันดับ รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล (บาท)
1 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 100,000
2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 60,000
3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 40,000
    3  

นกยอดเยี่ยม  (ACE PIGEON)  245 + 280 + 330 + 430 + 530 กม.

อันดับ รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล (บาท)
1 ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร  1 640,000
2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร  1 480,000
3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร  1 320,000
4 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร  1 256,000
5 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร  1 192,000
6 - 20 ประกาศนียบัตร 15 50,000
21-50 ประกาศนียบัตร 30 20,000
    50  

ทีมใหญ่  (10 ตัว/ทีม)

อันดับ รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล (บาท)
1 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร  1 640,000
2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร  1 320,000
3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร  1 196,000
4 - 10 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร  7 96,000
    10  

ทีมเล็ก (6 ตัว/ทีม)

อันดับ รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล (บาท)
1 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร  1 320,000
2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร  1 160,000
3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร  1 96,000
4 - 10 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร  7 64,000
    10  
C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer