รายชื่อเบอร์ห่วงขานกที่ขึ้น Basket การแข่งขันรอบแรก 330 กม.

รายชื่อเบอร์ห่วงขานกที่ขึ้น Basket การแข่งขันรอบแรก 330 กม.

PIPR แข่งขันรอบแรก ระยะ 330 กม.

นกพร้อมขึ้น Basket ทั้งหมด จำนวน 4,682 ตัว

นกไม่พร้อมขึ้นทดสอบ จำนวน 46 ตัว


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer