PIPR ขอประกาศผลอย่างเป็นทางการ สำหรับการแข่งขันจุดที่ 2 ระยะทาง 430 กิโลเมตร (อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ) รับรองผลการแข่งขันโดย FCI

PIPR ขอประกาศผลอย่างเป็นทางการ สำหรับการแข่งขันจุดที่ 2 ระยะทาง 430 กิโลเมตร (อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ) รับรองผลการแข่งขันโดย FCI

PIPR ขอประกาศผลอย่างเป็นทางการ สำหรับการแข่งขันรอบ 2 ระยะทาง 430 กิโลเมตร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รับรองผลการแข่งขันโดย FCI

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะคะ


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer