ประกาศโปรแกรมการฝึกซ้อมนก (การเเข่งขันครั้งที่ 6)

ประกาศโปรแกรมการฝึกซ้อมนก (การเเข่งขันครั้งที่ 6)

เรียน ท่านสมาชิกทุกท่าน

PIPR ขอประกาศโปรแกรมการฝึกซ้อมนก ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามดูผลการซ้อม ได้ที่  https://www.oneloftrace.live และ  www.pattayaoneloftrace.com 

โปรดทราบ :

1. รอบคัดเลือก 120 กม. นกที่กลับภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันปล่อยนกรอบคัดเลือก 120 กม. ผู้เข้าแข่งขันต้องชำระเงินค่าสมัครทุกตัว ไม่สามารถเลือกได้

2.ค่าสมัคร 20,000/ตัว ผู้เข้าแข่งขัน ต้องชำระเงินค่าสมัคร ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่นกกลับจากรอบคัดเลือก 120 กม. ต้องมีหลักฐานการโอน  ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้จากบัญชีผู้ใช้ PIPR ถ้าหากท่านยังไม่มี โปรดคลิ๊กลิงก์และระบุข้อมูลของท่าน ที่  https://www.pattayaoneloftrace.com/th/contact

3. ดูกฎและกติกาเพิ่มเติม ที่ https://www.pattayaoneloftrace.com/th/competition/rule

ขอแสดงความนับถือ

PIPR OFFICIALS


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer