ประกาศเเจ้งเปลี่ยนจุดปล่อย ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2564

ประกาศเเจ้งเปลี่ยนจุดปล่อย ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2564

เรียน สมาชิกทุกท่าน

เนื่องจากจุดซ้อม 61 กม. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย PIPR เปลี่ยนจุดซ้อมเป็นระยะทาง 53 กม. 

ขอแสดงความนับถือ


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer