การชำระเงิน :สำหรับนกที่กลับมาวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564

การชำระเงิน :สำหรับนกที่กลับมาวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564

โปรดทราบ รอบคัดเลือก 120 กม. 
นกที่กลับ วันที่ 4 – 5 นับตั้งแต่วันที่ปล่อยนกรอบคัดเลือก 120 กม. คือ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ ว่าจะชำระเงินค่าสมัครเพื่อ Activate ให้นกมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันต่อไปหรือไม่ 
หากผู้เข้าแข่งขันเลือกที่จะไม่ชำระเงินค่าสมัคร ผู้จัดจะนำนกดังกล่าวออกจากการแข่งขัน ซึ่งนกจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด และผู้จัดมีสิทธิ์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer