การซ้อมครั้งที่ 23 : ระยะทาง 155 กม. (1 December 2021)

การซ้อมครั้งที่ 23 : ระยะทาง 155 กม. (1 December 2021)

เรียน สมาชิกทุกท่าน

พรุ่งนี้ (1 ธันวาคม 2564) PIPR ฝึกซ้อมระยะทาง 155 กม. 


ขอแสดงความนับถือ
PIPR OFFICIALS


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer