การซ้อมครั้งที่ 24 : ระยะทาง 180 กม. (4 December 2021)

การซ้อมครั้งที่ 24 : ระยะทาง 180 กม. (4 December 2021)

เรียน สมาชิกทุกท่าน

พรุ่งนี้ (4 ธันวาคม 2564) PIPR ฝึกซ้อมระยะทาง 180 กม. 
โดยทุกท่านสามารถติดตามผลการซ้อมได้ตามลิงค์ :

https://www.oneloftrace.live/?page=0&loft_id=34&flight_id=1638534980&season_id=13

ขอแสดงความนับถือ
PIPR OFFICIALS


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer