รายชื่อนกขึ้น Basket การเเข่งขันครั้งที่ 1 ระยะทาง 330 กม.

รายชื่อนกขึ้น Basket การเเข่งขันครั้งที่ 1 ระยะทาง 330 กม.

The 6th PIPR การเเข่งขันครั้งที่ 1 ระยะทาง 330  กิโลเมตร

Basket จำนวน 5,167  ตัว

ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบผล Basket ได้ที่
https://www.oneloftrace.live/?page=8&loft_id=34&flight_id=1639970452&season_id=13

Not ready to qualified :  15 birds


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer