การประมูลนกล็อตที่ 4 บนเว็บไซต์ PIPR (2-6 กุมภาพันธ์ 2565)

การประมูลนกล็อตที่ 4 บนเว็บไซต์ PIPR (2-6 กุมภาพันธ์ 2565)


สามารถสมัครเข้าการประมูลได้ที่ https://www.pipr-auctions.com/


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer