การประมูลนกล็อตที่ 6 บนเว็บไซต์ PIPR (27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2565)

การประมูลนกล็อตที่ 6 บนเว็บไซต์ PIPR (27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2565)

สามารถสมัครเข้าการประมูลได้ที่ https://www.pipr-auctions.com/
 


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer