การซ้อมฝึกฝนนกพิราบ

การซ้อมฝึกฝนนกพิราบ

https://youtu.be/prbUfH7rg_4


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer