PIPR ตรวจสอบรายการตรวจนับนกพิราบ (อัพเดท 18 กันยายน 2565)

PIPR ตรวจสอบรายการตรวจนับนกพิราบ (อัพเดท 18 กันยายน 2565)

เรียน สมาชิกทุกท่าน,

ขณะนี้ การบาสเก็ตตรวจนับนก (Inventory) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถตรวจสอบรายการนก (Basket list)ได้ จากลิงก์ ต่อไปนี้

: https://www.oneloftrace.live/?page=8&loft_id=34...

Wish all the best of luck.

Cheers!

PIPR Team.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer