รอบคัดเลือก 𝟏𝟐𝟎กม

รอบคัดเลือก 𝟏𝟐𝟎กม

📌 Basketing: วันพฤหัสบดีที่ 𝟐𝟕 ตุลาคม 𝟐𝟓𝟔𝟓
📌 รอบคัดเลือก 120กม: วันศุกร์ที่ 𝟐𝟖 ตุลาคม 𝟐𝟓𝟔𝟓
ข้อมูลเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ดูรายละเอียดรอบคัดเลือก 120กม: https://www.pattayaoneloftrace.com/th/competition/rule
ขอแสดงความนับถือ,
PIPR Team


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer