การซ้อม 80กม.

การซ้อม 80กม.

เรียน ท่านสมาชิก,
PIPR จะซ้อมระยะทาง  80 กม. ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565. 

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

🔗เว็บไซต์
ตรวจผลการซ้อม: 
-https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=34&flight_id=1668171734&season_id=16

ขอแสดงความนับถือ、
PIPR Team


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer