การให้อาหารมาสเตอร์จูเนียร์ (MASTER JUNIOR) และอีเล็คโตรไลท์เฮโมลิท (HEMOLYT 40)

การให้อาหารมาสเตอร์จูเนียร์ (MASTER JUNIOR) และอีเล็คโตรไลท์เฮโมลิท (HEMOLYT 40)

อาหาร เป็นหัวใจหลักในการเลี้ยงสัตว์ให้เจริญเติบโต แข็งแรง โดยเฉพาะนกพิราบแข่ง ซึ่งเป็นสัตว์กีฬา ดังนั้น ผู้เลี้ยงต้องให้ความสำคัญในการเลือกสรรอาหารที่ดีมีคุณภาพ เหมาะสมกับช่วงอายุและการออกกำลัง กรงนกพิราบแข่งนานาชาติ พัทยา ได้เลือกสรรแล้วว่า อาหารนกพิราบแข่งคุณภาพสูง มาสเตอร์จูเนียร์ (MASTER JUNIOR) และ มาสเตอร์เรซซิ่ง (MASTER RACING) มีความเหมาะสมสำหรับเลี้ยงนกพิราบแข่งแบบกรง One Loft Race รวมทั้งการให้อีเล็คโตรไลท์เฮโมลิท (HEMOLYT 40) เสริม ในช่วงการโฮมลูกนกจะช่วยให้นกพิราบแข่งมีความสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมสำหรับการแข่งขันต่อไป


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer