โปรแกรมการให้วัคซีน PIPR

โปรแกรมการให้วัคซีน PIPR

  1. วัคซีนเซอร์โค (Circovirus Vaccine)
  2. วัคซีน PHA (Paramyxo-Herpes-Adino Vaccine)
  3. วัคซีนพาราไทฟอยด์ (Paratyphoid Vaccine)
  4. วัคซีนฝีดาษ (Pigeon pox Vaccine)
  5. วัคซีน RP (Rota-Paramyxo Vaccine)

* วัคซีนแต่ละเข็ม ให้ห่างกันประมาณ 14 วัน
** เมื่อนกมาถึง PIPR แล้ว จะให้อิเลคโตรไลท์ และวิตามินก่อน หลังจากนกปรับสภาพร่างกายได้ สมบูรณ์ แข็งแรง กินข้าวได้ดี จึงเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรก


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer